Welk probleem ondervindt u?

Ik wil de oorzaak van replicatieproblemen zoeken.

 • Oorzaak: Controleer replicatie regelmatig om problemen aan te duiden en op te lossen voordat deze te groot worden.

 • Oplossing: Regelmatige controle is de sleutel tot goed onderhoud voor replicatie. U kunt Repadmin.exe, Dcdiag.exe en het gebeurtenislogboek van Active Directory (in Logboeken) gebruiken als de belangrijkste hulpprogramma's voor het bewaken van replicatie.

  Repadmin is een opdrachtregelprogramma dat fouten tussen twee replicatiepartners rapporteert. In het volgende voorbeeld van repadmin worden de replicatiepartners weergegeven en eventuele storingen voor Server1 op het domein adatum.com:

  repadmin /showrepl server1.adatum.com

  Gebruik de optie ? voor een complete lijst van opties voor repadmin:

  repadmin /?

  Dcdiag is een opdrachtregelprogramma dat de DNS-registratie (Domain Name System) van een domeincontroller kan controleren, kan nagaan of de SID's (Security Identifiers) in de naamgevingscontextheaders beschikken over vereiste machtigingen voor replicatie en de status kan analyseren van domeincontrollers in een forest of een onderneming, en meer. In het volgende voorbeeld van dcdiag wordt gecontroleerd op replicatiefouten tussen domeincontrollers:

  dcdiag /test:replications

  Gebruik de optie ? voor een complete lijst van opties voor dcdiag:

  dcdiag /?

  Het logboek voor Active Directory (in Logboeken onder Toepassingslogboeken) rapporteert replicatiefouten die plaatsvinden nadat een replicatiekoppeling tot stand is gebracht.

Replicatie tussen sites verloopt langzaam.

 • Oorzaak: De tijd die het vergt om adreslijstgegevens te repliceren tussen domeincontrollers wordt de replicatielatentie genoemd. Replicatielatentie kan sterk variëren, afhankelijk van het aantal domeincontrollers, het aantal sites, de beschikbare bandbreedte tussen sites, de frequentie waarmee replicatie wordt uitgevoerd, en meer.

 • Oplossing:

  • Het regelmatig controleren van replicatie is een goede manier om de normale replicatielatentie vast te stellen op het netwerk. Met deze kennis kunt u gemakkelijk vaststellen of er een probleem optreedt.

  • Controleer het logboek van Active Directory op recente replicatiefouten. Voer tevens de opdracht repadmin /showrepl uit en beoordeel eventuele fouten.

  • Een goed ontwerp voor de sitetopologie is belangrijk voor doelmatige replicatie Zie het onderwerp over het ontwerpen van de sitetopologie voor AD DS in Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=93576) voor informatie over de ontwerprichtlijnen voor de sitetopologie (pagina is mogelijk Engelstalig).


Inhoudsopgave