Item Details

Kosten

Hiermee geeft u een kostenwaarde op om de voorkeur in te stellen voor het gebruik van deze sitekoppeling in plaats van een andere sitekoppeling waarmee replicatie naar dezelfde site kan worden uitgevoerd.

Wanneer er meer dan één route beschikbaar is tussen twee sites, vindt replicatie tussen de sites plaats via de route met de laagste kosten. Als een domeincontroller niet beschikbaar is op het moment waarop de replicatietopologie wordt gemaakt, is replicatie via die site onmogelijk. In dat geval wordt de volgende route met de laagste kosten gebruikt. Deze 'omleiding' vindt automatisch plaats wanneer sitekoppelingen zijn opgenomen in een brug (transitief). Dit is de standaardinstelling.

Elke ___ minuten

Hier geeft u de duur, in minuten, op tussen replicatiegebeurtenissen via deze sitekoppeling. Replicatie vindt met deze frequentie plaats op tijden waarop replicatie via deze sitekoppeling beschikbaar is volgens het schema.

Het kleinste replicatie-interval is 15 minuten.

Schema wijzigen of Schema weergeven

Als u het schema voor deze koppeling wilt controleren of wijzigen, klikt u op Schema wijzigen.

Wanneer u bent aangemeld met een account dat niet over voldoende referenties beschikt om het schema te wijzigen, is alleen de optie Schema weergeven beschikbaar.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave