Objekt Information

Kostnad

Anger en kostnad för användning av den här länken i stället för en annan platslänk som kan dirigera replikeringar till samma plats.

Om det finns fler än en tillgänglig väg mellan två platser sker replikeringen på den väg som medför den lägsta kostnaden. Om det inte finns någon tillgänglig domän när replikeringstopologin skapas, vilket gör replikeringar genom den platsen omöjliga, kommer vägen med den näst lägsta kostnaden att användas. Omdirigeringen sker automatiskt när platslänkarna är bryggade (transitiva), vilket är standardinställningen.

Replikera var ___ minut

Ange tidslängden i minuter, mellan replikeringar över den här platslänken. Replikering inträffar med den här frekvensen under perioder när replikering över platslänken har schemalagts att vara tillgänglig.

Minsta replikeringsintervallet är 15 minuter.

Ändra schema eller Visa schema

Om du vill kontrollera eller ändra länkens schema, klickar du på Ändra schema.

När du loggat in med ett konto som inte har tillräckliga autentiseringsuppgifter för ändring av schemat är det tillgängliga alternativet Visa schema.

Ytterligare referenser


Innehåll