Undernät är en uppsättning tekniker som du kan använda när du effektivt vill allokera utrymme för en eller flera prefix för unicast-adresser bland undernäten i ett organisationsnätverk.

När du ska avgöra undernätets prefix för en IPv4-adresskonfiguration (IP version 4) i prefixformatet (w.x.y.z/n), behåller du de högsta bitarna n, anger alla återstående bitar till 0 och konverterar formatet till punkter som decimalavskiljning. Om du vill avgöra undernätets prefix för en IPv4-adresskonfiguration i undernätmaskformat, utför du en bitvis logisk AND-operation mellan IPv4-adressen och dess undernätmask.

Förutom IPv4-adresser, stöder Windows Server 2008 R2 också IPv6-undernätprefix (IP version 6). När du vill skapa ett undernät i IPv6-adressutrymmet använder du hexadecimalt eller decimalt format då du numrerar undernätets adressprefix.

Mer information finns i kapitel 4 - Undernät i Grundläggande information om TCP/IP för Microsoft Windows https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83553 (sidan kan vara på engelska).

Ytterligare referenser


Innehåll