Alt ağ özellikleri, bir kuruluş ağının alt ağları arasında bir veya daha fazla tek noktaya yayın adres öneklerinin adres alanını etkili şekilde ayırmak için kullanabileceğiniz birtakım tekniklerdir.

Önek uzunluğu gösteriminde (w.x.y.z/n) bir IP sürüm 4 (IPv4) adres yapılandırmasının alt ağ önekini belirlemek için, n üst bölüm bitlerini koruyun, kalan tüm bitleri 0'a ayarlayın ve sonucu noktalı ondalık gösterimine dönüştürün. Alt ağ adresindeki bir IPv4 adres yapılandırmasının alt ağ önekini belirlemek için, IPv4 adresi ve alt ağ maskesi arasında bit tabanlı bir mantıksal AND işlemi gerçekleştirin.

IPv4 adreslerine ek olarak, Windows Server 2008 R2, IP sürüm 6 (IPv6) alt ağ öneklerini de destekler. IPv6 adres alanında bir alt ağ oluşturmak için, alt ağ adres öneklerini numaralandırmak için onaltılık veya ondalık yöntemini kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 4 - Alt Ağ Özellikleri, Microsoft Windows için TCP/IP Esasları (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83553 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular