Vytváření podsítí označuje sadu technik, které můžete použít k účinnému přiřazení adresního prostoru pro jednu nebo více předpon adres jednosměrového vysílání mezi podsítěmi v síti organizace.

Chcete-li určit předponu podsítě konfigurace adresy IP verze 4 (IPv4) v zápisu délky předpony (w.x.y.z/n), zachovejte nejvyšší bity v počtu n, všechny ostatní bity nastavte na hodnotu 0 a výsledek převeďte na desítkový zápis s tečkami. Chcete-li určit předponu podsítě konfigurace adresy IPv4 v zápisu masky podsítě, proveďte bitovou operaci s logickým operátorem AND mezi adresou IPv4 a maskou podsítě.

Kromě IPv4 adres podporuje systém Windows Server 2008 R2 také předpony podsítě IP adresy verze 6 (IPv6). Chcete-li vytvořit podsíť v adresním prostoru IPv6, použijte k zobrazení předpon adres podsítě metodu šestnáctkového nebo desítkového formátu.

Další informace naleznete v kapitole 4 týkající se vytváření podsítí v části obsahující základní informace o protokolu TCP/IP pro systém Microsoft Windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83553 (stránka může být v angličtině)).

Další informace


Obsah