Položka Podrobnosti

Změnit plán neboZobrazit plán

Výchozí plán pro replikaci v rámci lokality. Tento plán byste neměli měnit. I když probíhá replikace v rámci lokality automaticky při aktualizaci, každou hodinu se připojí také partnerské servery pro replikaci, aby byla zajištěna replikace změn, které mohly být zmeškány.

Když jste přihlášeni s účtem, který nemá dostatečná pověření k změně plánu, budete mít k dispozici možnost Zobrazit plán.

Server ISTG (Intersite Topology Generator)

Název jediného řadiče domény v lokalitě, který nese odpovědnost za vytváření propojení z řadičů domény v jiných lokalitách. Kombinace všech propojení, která vytváří servery ISTG (Intersite Topology Generator) ve všech lokalitách tvoří topologii replikace mezi lokalitami pro příslušnou doménovou strukturu.

Ukládání členství v univerzální skupině do mezipaměti

Povolení ukládání členství v univerzální skupině do mezipaměti: Eliminuje potřebu řadiče domény v této lokalitě za účelem kontaktování serveru globálního katalogu v jiné lokalitě pro kontrolu členství v univerzální skupině během přihlašování do domény.

Aktualizovat mezipaměť z: Obsahuje seznam dostupných lokalit v doménové struktuře. Tento seznam slouží k zadání lokality, ze které bude aktualizována mezipaměť členství v univerzální skupině. <Výchozí> používá nejúčinnější trasu k lokalitě, která má server globálního katalogu. Pokud zadáte lokalitu, musí obsahovat pracovní server globálního katalogu.

Další informace


Obsah