S jakými potížemi jste se setkali?

Uživatel potřebuje získat informace o potížích s replikací.

 • Příčina: Replikaci pravidelně sledujte, čímž se usnadní identifikace a odstranění potíží hned po jejich výskytu.

 • Řešení: Klíčem k dobré údržbě replikace je pravidelné sledování. Jako primární nástroje sledování replikací můžete použít nástroje Repadmin.exe, Dcdiag.exe a protokol událostí adresářové služby (v prohlížeči událostí).

  Nástroj Repadmin je nástroj příkazového řádku, který oznamuje selhání mezi dvěma partnerskými servery pro replikaci. Následující příklad použití nástroje repadmin zobrazí partnerské servery pro replikaci a jakékoli chyby replikace pro Server1 v doméně adatum.com:

  repadmin /showrepl server1.adatum.com

  Chcete-li zobrazit úplný seznam parametrů příkazu repadmin, použijte parametr ?:

  repadmin /?

  Nástroj Dcdiag je nástroj příkazového řádku, který může ověřovat registraci DNS řadiče domény, ověřit, zda identifikátory zabezpečení (SID) v hlavičkách názvového kontextu mají příslušná oprávnění pro replikaci, vyhodnocovat stav řadičů domény v doménové struktuře nebo v rozlehlé síti a provádět další činnosti. Následující příklad použití nástroje dcdiag vyhledá jakékoli chyby replikace mezi řadiči domény:

  dcdiag /test:replications

  Chcete-li zobrazit úplný seznam parametrů příkazu dcdiag, použijte parametr ?:

  dcdiag /?

  Protokol událostí adresářové služby (v prohlížeči událostí) v protokolech aplikací) informuje o chybách replikace, ke kterým dojde po vytvoření propojení replikace.

Replikace mezi lokalitami je pomalá.

 • Příčina: Doba potřebná k replikaci dat adresáře mezi řadiči domény se nazývá zpoždění replikace. Zpoždění replikace se může významně měnit v závislosti na počtu řadičů domény, počtu sítí, dostupné šířce pásma mezi sítěmi, četnosti replikace a dalších parametrech.

 • Řešení:

  • Dobrým způsobem určení normálního zpoždění replikace v síti je pravidelné sledování replikace. Pokud znáte normální zpoždění replikace, můžete snadněji určit, zda došlo k potížím.

  • Zkontrolujte, zda protokol adresářové služby obsahuje nějaké chyby poslední replikace. Dále spusťte příkaz repadmin /showrepl a zkontrolujte případné chyby.

  • Pro výkonnost replikace je důležitý dobrý návrh topologie lokality. Informace o pokynech k návrhům topologie lokality naleznete v tématu týkajícím se návrhu topologie lokality pro službu AD DS systému Windows Server 2008 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=93576 (stránka může být v angličtině)).


Obsah