Med Windows Ressursovervåking kan du avslutte eller deaktivere prosesser midlertidig og starte, stoppe eller fortsette tjenester.

Obs!  

Hvis du ikke er sikker på om en prosess eller tjeneste er kritisk, eller hvis du ikke vet hva en prosess eller tjeneste gjør, kan du høyreklikke navnet på prosessen eller tjenesten i tabellen, og deretter klikke Søk på Internett for å søke etter mer informasjon på Internett ved å bruke navnet på prosessen eller tjenesten.

Slik starter du Ressursovervåking
 • Klikk Start, klikk i Start søk-boksen, skriv inn resmon.exe, og trykk deretter ENTER.

Styre prosesser med Ressursovervåking

Forsiktig!

Du bør bare bruke Ressursovervåking til å avslutte en prosess hvis du ikke kan lukke programmet på vanlig måte. Hvis et åpent program er knyttet til prosessen, blir det lukket umiddelbart og du mister data som ikke er lagret. Hvis du avslutter en systemprosess, kan det føre til at systemet blir ustabilt og at du mister data.

Obs!  

Hvis du bruker Ressursovervåking til å deaktivere en prosess, kan du ikke bruke programmet du har deaktivert, før du aktiverer det på nytt. Hvis du deaktiverer en prosess som andre programmer er avhengige av, kan det føre til tap av data.

Slik avslutter du en prosess med Ressursovervåking
 1. Høyreklikk navnet på den kjørbare filen for prosessen du vil avslutte, i kolonnen Bilde i nøkkeltabellen for en hvilken som helst av kategoriene i Ressursovervåking, og klikk deretter Avslutt prosess.

  Obs!  

  Hvis du vil avslutte alle prosessene som er avhengige av valgte prosess, klikker du Avslutt prosesstre.

 2. I dialogboksen bekrefter du at du vil avslutte prosessen.

Slik deaktiverer du en prosess med Ressursovervåking
 1. Høyreklikk navnet på den kjørbare filen for prosessen du vil deaktivere, i kolonnen Bilde i nøkkeltabellen for en hvilken som helst av kategoriene i Ressursovervåking, og klikk deretter Deaktiver prosess.

 2. I dialogboksen bekrefter du at du vil deaktivere prosessen.

  Obs!  

  Deaktiverte prosesser vises med blått i tabellen.

Slik fortsetter du en prosess med Ressursovervåking
 1. Høyreklikk navnet på den kjørbare filen for programmet du vil fortsette, i kolonnen Bilde i nøkkeltabellen for en hvilken som helst av kategoriene i Ressursovervåking, og klikk deretter Fortsett prosess.

 2. I dialogboksen bekrefter du at du vil fortsette prosessen.

Styre tjenester med Ressursovervåking

Forsiktig!

Andre programmer og tjenester kan være avhengig av tjenester som kjører. Hvis du stopper eller starter en tjeneste på nytt som andre programmer og tjenester trenger for å fungere som de skal, kan systemet bli ustabilt og du kan miste data. Du kan kanskje ikke stoppe en kritisk tjeneste med Ressursovervåking.

Slik starter, stopper eller starter du en tjeneste på nytt med Ressursovervåking
 1. Klikk tittellinjen for Tjenester i kategorien Prosessor for å utvide tabellen.

 2. Høyreklikk navnet på tjenesten du vil endre, under Navn, og klikk deretter Stopp tjeneste, Start tjeneste eller Start tjeneste på nytt.

  Obs!  

  Klikk kolonneoverskriften Status for å sortere tjenester etter om de kjører eller er stoppet.

Flere referanser