Programmer som ikke svarer, venter kanskje på at andre prosesser skal fullføres, eller på at systemressurser skal bli tilgjengelige, før de kan fortsette. Med Windows Ressursovervåking kan du vise en ventekjede for en prosess og avslutte prosesser som forhindrer at et program fungerer på riktig måte.

En prosess som ikke svarer, vises med rødt i tabellen Prosessor i kategorien Oversikt og i tabellen Prosesser i kategorien Prosessor.

Forsiktig!

Du bør bare bruke Ressursovervåking til å avslutte en prosess hvis du ikke kan lukke programmet på vanlig måte. Hvis et åpent program er knyttet til prosessen, blir det lukket umiddelbart og du mister data som ikke er lagret. Hvis du avslutter en systemprosess, kan det føre til at systemet blir ustabilt og at du mister data.

Slik analyserer du en prosess med Ressursovervåking
  1. Du starter Ressursovervåking ved å klikke Start, klikke i Start søk-boksen, skrive inn resmon.exe og deretter trykke ENTER.

  2. Høyreklikk navnet på den kjørbare filen for prosessen du vil analysere, i kolonnen Bilde i nøkkeltabellen for en hvilken som helst av kategoriene i Ressursovervåking, og klikk deretter Analyser ventekjede.

  3. Hvis prosessen kjører normalt og ikke venter på noen andre prosesser, vises det ingen informasjon om ventekjede.

    Hvis prosessen venter på en annen prosess, vises et tre organisert etter avhengighet av andre prosesser.

    Obs!  

    Mange systemprosesser er avhengig av andre prosesser og tjenester for å fungere normalt. Ressursovervåking viser informasjon om ventekjede for alle prosesser. Hvis en prosessoppføring i tabellen ikke er rød, er prosesstatusen Kjører, og hvis programmet fungerer normalt, skal det ikke være nødvendig med noen brukerhandling.

  4. Hvis det vises et ventekjedetre, kan du avslutte en eller flere av prosessene i treet ved å merke av for prosessnavnene og klikke Avslutt prosess.

Flere referanser