Wanneer u AD DS (Active Directory Domain Services) installeert op een server waarop Windows Server 2008 R2 actief is, worden standaard een aantal basisonderdelen van Active Directory ingeschakeld. Naast de basisonderdelen van Active Directory op afzonderlijke domeincontrollers zijn er ook nieuwe domeindekkende en forest-dekkende Active Directory-onderdelen beschikbaar die gebruikt kunnen worden wanneer op alle domeincontrollers in een domein of forest Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd.

De nieuwe domeindekkende onderdelen kunnen alleen worden ingeschakeld als op alle domeincontrollers in het domein Windows Server 2008 R2 wordt uitgevoerd en het domeinfunctionaliteitsniveau is verhoogd tot Windows Server 2008 R2.

Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet u minimaal lid zijn van de groep Domeinadministrators, Ondernemingsadministrators of een vergelijkbare groep. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Het functionaliteitsniveau van het domein verhogen
 1. Open Active Directory - domeinen en vertrouwensrelaties. U opent Active Directory - domeinen en vertrouwensrelaties door achtereenvolgens te klikken op Start, Systeembeheer en Active Directory - domeinen en vertrouwensrelaties.

 2. Klik in de consolestructuur met de rechtermuisknop op het domein waarvoor u het functionaliteitsniveau wilt verhogen en klik vervolgens op Domeinfunctionaliteitsniveau verhogen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit bij Selecteer een beschikbaar domeinfunctionaliteitsniveau:

  • Als u het domeinfunctionaliteitsniveau wilt verhogen tot Windows Server 2008, klikt u op Windows Server 2008 en klikt u vervolgens op Verhogen.

  • Als u het domeinfunctionaliteitsniveau wilt verhogen tot Windows Server 2008 R2, klikt u op Windows Server 2008 R2 en klikt u vervolgens op Verhogen.

Waarschuwing

Verhoog het domeinfunctionaliteitsniveau niet tot een hogere versie (zoals Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2) als u domeincontrollers gebruikt of wilt gebruiken waarop eerdere versies van Windows Server worden uitgevoerd.

Belangrijk

Nadat u het domeinfunctionaliteitsniveau op een bepaalde waarde hebt ingesteld, kunt u het domeinfunctionaliteitsniveau niet opnieuw op de oorspronkelijke waarde instellen of verlagen. Hierop is echter één uitzondering: als u het domeinfunctionaliteitsniveau hebt verhoogd naar Windows Server 2008 R2 en als het forest-functionaliteitsniveau Windows Server 2008 of lager is, kunt u het domeinfunctionaliteitsniveau desgewenst weer instellen op het niveau Windows Server 2008. U kunt het domeinfunctionaliteitsniveau alleen verlagen van Windows Server 2008 R2 naar Windows Server 2008. Als het domeinfunctionaliteitsniveau is ingesteld op Windows Server 2008 R2, kan het niet meer opnieuw worden ingesteld op bijvoorbeeld Windows Server 2003.

Aanvullende overwegingen

 • U kunt het domeinfunctionaliteitsniveau ook verhogen door met de rechtermuisknop te klikken op een domein in de module Active Directory: gebruikers en computers en vervolgens op Domeinfunctionaliteitsniveau verhogen te klikken.

 • Het huidige domeinfunctionaliteitsniveau wordt weergegeven onder Huidig domeinfunctionaliteitsniveau in het dialoogvenster Domeinfunctionaliteitsniveau verhogen.

 • U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u lid bent van de groep Domeinadministrators of de groep Ondernemingsadministrators in AD DS, of als de benodigde bevoegdheid aan u is overgedragen. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u deze procedure beter altijd uitvoeren met Uitvoeren als. Zoek in Help en ondersteuning naar 'Uitvoeren als gebruiken' als u meer informatie wenst.

 • U kunt de taak in deze procedure ook uitvoeren met de Active Directory-module voor Windows PowerShell™. U opent de Active Directory-module als volgt: klik op Start, klik op Systeembeheer en klik vervolgens op Active Directory-module voor Windows PowerShell. Zie Het domeinfunctionaliteitsniveau verhogen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137825) voor meer informatie (deze pagina is mogelijk in het Engels). Zie Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372) voor meer informatie over Windows PowerShell (deze pagina is mogelijk in het Engels).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave