Onderdeel Details

Alternatieve UPN-achtervoegsels

Hier kunt u de naam van het alternatieve UPN-achtervoegsels (User Principal Name) typen.

Toevoegen

Klik hierop als u het alternatieve UPN-achtervoegsel wilt toevoegen.

Verwijderen

Klik hierop als u het geselecteerde alternatieve UPN-achtervoegsel wilt verwijderen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave