Externe verbindingen zijn standaard ingeschakeld nadat u de rolservice Extern bureaublad-sessiehost hebt geïnstalleerd. U kunt de volgende procedure uitvoeren om gebruikers en groepen toe te voegen die verbinding moeten maken met de Extern bureaublad-sessiehost-server en om instellingen voor externe verbindingen te controleren of te wijzigen.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de Extern bureaublad-sessiehostserver die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Instellingen voor externe verbindingen controleren
 1. Start het hulpprogramma op de Extern bureaublad-sessiehost-server. Klik in het menu Start op Uitvoeren, typ control system en klik op OK om het hulpprogramma Systeem te openen.

 2. Klik onder Taken op Instellingen voor externe verbindingen.

 3. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Extern op een van de volgende opties, afhankelijk van uw omgeving:

  • Verbindingen met computers toestaan, ongeacht de versie van Extern bureaublad (minder veilig)

  • Alleen verbindingen toestaan met computers waarop Extern bureaublad met netwerkniveauverificatie wordt uitgevoerd (veiliger)

  Klik op de koppeling Help mij bij het selecteren op het tabblad Extern voor meer informatie over deze twee opties.

 4. Als u gebruikers en groepen wilt toevoegen die via Extern bureaublad verbinding moeten maken met de Extern bureaublad-sessiehost-server, klikt u op Gebruikers selecteren en vervolgens op Toevoegen.

  De gebruikers en groepen die u toevoegt, worden aan de groep Externe bureaubladgebruikers toegevoegd.

  Opmerking

  Leden van de lokale groep Administrators kunnen altijd verbinding maken, zelfs als ze niet in de lijst zijn opgenomen.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave