Som standard aktiveras fjärranslutningar efter att du installerat rolltjänsten Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host). Följ anvisningarna nedan om du vill lägga till användare och grupper som ansluter till servern för RD-sessionsvärd, eller om du vill bekräfta eller ändra inställningarna för fjärranslutningar.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här bekräftar du inställningar för fjärranslutning
 1. Starta systemverktyget på servern för RD-sessionsvärd. Starta verktyget System genom att klicka på Start, klicka på Kör, skriv control system och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på Fjärrinställningar under Aktiviteter.

 3. I dialogrutan Systemegenskaper på fliken Fjärr klickar du på något av följande, beroende på miljön:

  • Tillåt anslutningar oavsett vilken version av Fjärrskrivbord som klienten använder (lägre säkerhet)

  • Tillåt bara anslutningar från klienter som använder Fjärrskrivbord med autentisering på nätverksnivå (högre säkerhet)

  Klicka på länken Hjälp mig välja på fliken Fjärr för mer information om de två alternativen.

 4. Lägg till användare och grupper som ska ansluta till servern för RD-sessionsvärd via fjärrskrivbordet genom att klicka på Välj användare och sedan på Lägg till.

  Användare och grupper som du lägger till läggs till i gruppen Användare av fjärrskrivbord.

  OBS

  Medlemmar i gruppen med lokala administratörer kan ansluta även om de inte finns med på listan.

Ytterligare referenser


Innehåll