Som standard kan du öppna webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord på följande plats, där server_name är det fullständiga domännamnet för webbservern där du installerade Webbåtkomst till fjärrskrivbord:

https://server_name/rdweb

Om du ansluter till webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord från en offentlig dator, t.ex. en informationsdator på en offentlig plats, eller en dator som du delar med andra användare klickar du på Detta är en offentlig eller delad dator. Du måste ange ditt användarnamn och lösenord varje gång du loggar in på webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

Om du använder en arbetsdator som du inte delar med andra klickar du på Detta är en privat dator. Ditt användarnamn sparas så att du bara behöver ange lösenordet när du loggar in på webbplatsen Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

OBS

För att skydda mot obehörig åtkomst stängs sessionerna för Webbåtkomst till fjärrskrivbord automatiskt efter en viss tids inaktivitet. Om sessionen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord stängs måste du logga in igen. Timeout-värdena varierar beroende på om du väljer Detta är en offentlig eller delad dator eller Detta är en privat dator när du loggar in på webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Administratören kan konfigurera timeout-värdena med hjälp av IIS-hanteraren (Internet Information Services).

För att få åtkomst till konfigurationsinställningarna för webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord måste du logga in på webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord med det lokala administratörskontot på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord eller med ett konto som är medlem i administratörsgruppen för TS webbåtkomst på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Om du vill öppna webbplatsen gör du på något av följande sätt:

  • Skriv URL-adressen för webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord i en webbläsare.

  • Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan på Fjärrskrivbordstjänster på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord och klicka på Konfiguration av Webbåtkomst för fjärrskrivbord.

OBS

Alla autentiserade användare kan komma åt RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning som tillhandahålls av en server för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Om du vill ändra den här inställningen använder du IIS-hanteraren (Internet Information Services) för att redigera behörigheterna i den virtuella RDWeb-katalogen.

Mer information om säkerhet för Webbåtkomst till fjärrskrivbord finns i Säkerhet för Webbåtkomst till fjärrskrivbord (sidan kan vara på engelska).

Krav för klientdatorn

För att kunna använda Webbåtkomst till fjärrskrivbord måste klientdatorerna köra Internet Explorer 6.0 eller senare och en version av Anslutning till fjärrskrivbord som stöder RDP (Remote Desktop Protocol) 6.1 eller senare.

Du kan kontrollera vilken RDP-version som Anslutning till fjärrskrivbord stöder genom att starta Anslutning till fjärrskrivbord, klicka på ikonen längst upp till vänster i dialogrutan Anslutning till fjärrskrivbord och klicka på Om. Den RDP-version som stöds av Anslutning till fjärrskrivbord visas i dialogrutan Om Anslutning till fjärrskrivbord.

Anslutning till fjärrskrivbord 6.1 stöder RDP 6.1 (Remote Desktop Protocol). Anslutning till fjärrskrivbord 6.1 ingår i följande operativsystem:

  • Windows Server 2008

  • Windows Vista med Service Pack 1 (SP1)

  • Windows XP med Service Pack 3 (SP3)

Versionen av Anslutning till fjärrskrivbord i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 stöder RDP 7.0. Den version av Anslutning till fjärrskrivbord som du använder avgör vilka funktioner i Webbåtkomst till fjärrskrivbord som är tillgängliga.

Dessutom måste ActiveX-klientkontrollen för Fjärrskrivbordstjänster vara aktiverad. ActiveX-kontrollen ingår i RDC 6.1 och versionen av Anslutning till fjärrskrivbord i Windows 7 och Windows Server 2008 R2.

Mer information om kraven för klientdatorer som använder Webbåtkomst till fjärrskrivbord finns på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142240 (sidan kan vara på engelska).


Innehåll