Du kan distribuera RemoteApp-program till användare på flera sätt. Beroende på vilken metod du väljer kan användare:

 • Visa en länk till programmet via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning med hjälp av Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

  Webbåtkomst till fjärrskrivbord är en Fjärrskrivbordstjänster-rolltjänst som du kan använda för att göra RemoteApp-program tillgängliga för användare via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning. Mer information finns i Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

 • Dubbelklicka på en .rdp-fil som skapats och distribuerats av deras administratör.

  Du kan skapa en RDP-fil (Remote Desktop Protocol) för att distribuera RemoteApp-program till användare. Mer information finns i Skapa en RDP-fil. Du kan distribuera en RDP-fil till klientdatorer med den befintliga programdistributionsprocessen, t.ex. Microsoft System Center Configuration Manager eller via en filresurs.

 • Dubbelklicka på en programikon på deras skrivbord eller på Start-menyn som har skapats och distribuerats av deras administratör med ett Windows Installer-paket.

  Du kan skapa ett Windows Installer-paket (.msi) för att distribuera RemoteApp-program till användare. Mer information finns i Skapa ett Windows Installer-paket. Du kan distribuera ett Windows Installer-paket till klientdatorer med den befintliga programvarudistributionsprocessen, t.ex. Microsoft System Center Configuration Manager eller Grupprincip i Active Directory. Du kan också göra Windows Installer-paketet tillgängligt via en filresurs.

 • Dubbelklicka på en fil där filnamnstillägget associeras med ett RemoteApp-program.

  Om du distribuerar RemoteApp-program via Windows Installer-paket kan du ange om servern för RD-sessionsvärd ska överta klientens filnamnstillägg för ifrågavarande RemoteApp-program. Mer information finns i Skapa ett Windows Installer-paket.

Viktigt!

För att komma åt RemoteApp-program måste klientdatorn köra Remote Desktop Connection (RDC) 6.0 eller senare.

Ytterligare referenser


Innehåll