Om servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord och servern för Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host) som är värd för RemoteApp-program är olika servrar måste du lägga till datorkontot för servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord i säkerhetsgruppen Datorer för TS via webben på servern för RD-sessionsvärd.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här lägger du till datorkontot för servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord i säkerhetsgruppen
  1. Klicka på Start på servern för RD-sessionsvärd, peka på Administrationsverktyg och klicka på Datorhantering.

  2. Expandera Lokala användare och grupper i fönstret till vänster och klicka sedan på Grupper.

  3. Dubbelklicka på Datorer för TS via webben i fönstret till höger.

  4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Egenskaper för Datorer för TS via webben.

  5. Klicka på Objekttyper i dialogrutan Användare, datorer eller grupper.

  6. Markera kryssrutan Datorer i dialogrutan Objekttyper och klicka sedan på OK.

  7. Ange datorkontot för servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord i rutan Ange de objektnamn som ska väljas och klicka på OK.

  8. Stäng dialogrutan Egenskaper för Datorer för TS via webben genom att klicka på OK.


Innehåll