Om du vill ange om användarna ska ansluta till servern för Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host) via en brandvägg via Fjärrskrivbordsgateway kan du konfigurera distributionsinställningar för Fjärrskrivbordsgateway.

Du måste minst vara medlem i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande på värdserver för fjärrskrivbordssession som du vill konfigurera för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här konfigurerar du inställningar för fjärrskrivbordsgateway
 1. Öppna värdserver för fjärrskrivbordssession på fjärrskrivbordsservern. Du öppnar RemoteApp-hanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg, Fjärrskrivbordstjänster och sedan klicka på RemoteApp-hanteraren.

 2. Klicka på Inställningar för fjärrskrivbordsgateway i fönstret Åtgärder i RemoteApp-hanteraren. (Du kan också klicka på Ändra bredvid Inställningar för fjärrskrivbordsgateway i fönstret Översikt.)

 3. Konfigurera beteendet för Fjärrskrivbordsgateway på fliken Fjärrskrivbordsgateway. Du kan ange om serverinställningarna för Fjärrskrivbordsgateway ska identifieras automatiskt, om de serverinställningar för Fjärrskrivbordsgateway som du anger ska användas eller om ingen server för Fjärrskrivbordsgateway ska användas.

  Om du väljer Identifiera inställningar för server för fjärrskrivbordsgateway automatiskt försöker klienten använda grupprincipinställningar för att fastställa beteendet för klientanslutningar till Fjärrskrivbordsgateway.

  Om du väljer Använd dessa serverinställningar för fjärrskrivbordsgateway gör du följande:

  1. Konfigurera servernamnet för Fjärrskrivbordsgateway och inloggningsmetoden.

   Viktigt!

   Servernamnet måste matcha det som har angetts i SSL-certifikatet (Secure Sockets Layer) för servern för Fjärrskrivbordsgateway.

  2. Om du vill att anslutningen ska försöka använda samma autentiseringsuppgifter för att komma åt både servern för Fjärrskrivbordsgateway och servern för RD-sessionsvärd markerar du kryssrutan Använd samma användarautentisering för fjärrskrivbordsgateway och värdservern för fjärrskrivbordssessioner. Användare kan fortfarande få två frågor om autentiseringsuppgifter om det finns motstridiga uppgifter från en källa, t.ex. grupprincipinställningar, och de uppgifterna inte fungerar. De kan också få två frågor om autentiseringsuppgifter om standardautentiseringsuppgifterna används för anslutningen och de uppgifterna inte fungerar.

  3. Om du vill att klientdatorn automatiskt ska identifiera när Fjärrskrivbordsgateway behövs markerar du kryssrutan Använd inte någon server för fjärrskrivbordsgateway för lokala adresser. (Om du väljer det här alternativet optimeras klientprestanda.)

   Om du alltid vill använda en server för Fjärrskrivbordsgateway för klientanslutningar avmarkerar du kryssrutan Använd inte någon server för fjärrskrivbordsgateway för lokala adresser.

 4. Klicka på OK när du är klar.

Mer information om Fjärrskrivbordsgateway finns på sidan Fjärrskrivbordstjänster på Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=140433).

Mer information om grupprincipinställningar för fjärrskrivbordstjänster finns i Teknisk referens för Fjärrskrivbordstjänster på (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134).


Innehåll