Du kan göra program på en server för Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host) tillgängliga för användare via RemoteApp. Du kan distribuera RemoteApp-program till användare via RDP-filer, Windows Installer-paket eller med hjälp av Webbåtkomst till fjärrskrivbord om du vill göra programmen tillgängliga via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning.

OBS

Den här checklistan gäller miljöer där en enda server för RD-sessionsvärd används som värd för RemoteApp-program.

Åtgärd Referensinformation

Innan du kan göra RemoteApp-program tillgängliga för användare måste du slutföra installationsanvisningarna.

Konfigurera värdservern för fjärrskrivbordssessioner för RemoteApp-program

Lägg till program i listan RemoteApp.

Lägga till program i listan RemoteApp-program

Koppla domänanvändare och domängrupper till ett RemoteApp-program.

Koppla domänanvändare och domängrupper till ett RemoteApp-program

Konfigurera globala distributionsinställningar.

Konfigurera distributionsinställningar

Bestäm hur RemoteApp-program ska distribueras till användare.

Distribuera RemoteApp-program till användare

Om du planerar att distribuera RemoteApp-program via RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning konfigurerar du Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

Checklista: Göra RemoteApp-program tillgängliga via Webbåtkomst till fjärrskrivbord

Om du planerar att distribuera RemoteApp-program via RDP-filer skapar du RDP-filer.

Skapa en RDP-fil

Om du planerar att distribuera RemoteApp-program via Windows Installer-paket skapar du Windows Installer-paket.

Skapa ett Windows Installer-paket

Hantera listan RemoteApp. (Valfritt)

Hantera listan RemoteApp-program

Ytterligare referenser


Innehåll