Installera rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord på den server som du vill att användarna ska ansluta till via webben för att komma åt RemoteApp-program. När du installerar rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord installeras även Microsoft Internet Information Services (IIS).

Servern som du installerar Webbåtkomst till fjärrskrivbord på fungerar som webbserver. Servern behöver inte vara en server för Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host).

Följ anvisningarna nedan när du installerar rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här installerar du rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord
 1. Öppna Serverhanteraren på den dator som du vill installera rolltjänsten Webbåtkomst till fjärrskrivbord på. Du öppnar Serverhanteraren genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Serverhanteraren.

 2. Om rollen Fjärrskrivbordstjänster inte redan är installerad:

  1. Klicka på Lägg till roller under Rollsammanfattning.

  2. Klicka på Nästa på sidan Innan du börjar.

  3. Markera kryssrutan Fjärrskrivbordstjänster på sidan Välj serverroller och klicka sedan på Nästa.

  4. Kontrollera informationen på sidan Fjärrskrivbordstjänster och klicka på Nästa.

  5. Markera kryssrutan Webbåtkomst till fjärrskrivbord på sidan Välj rolltjänster.

  Om rollen Fjärrskrivbordstjänster redan är installerad:

  1. Klicka på Fjärrskrivbordstjänster under Rollsammanfattning.

  2. Klicka på Lägg till rolltjänster under Rolltjänster.

  3. Markera kryssrutan Webbåtkomst till fjärrskrivbord på sidan Välj rolltjänster.

 3. Kontrollera informationen om de rolltjänster som behövs och klicka sedan på Lägg till nödvändiga rolltjänster.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Kontrollera sidan Webbserver (IIS) och klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på Nästa på sidan Välj rolltjänster när du uppmanas att välja de rolltjänster som du vill installera för IIS.

 7. Klicka på Installera på sidan Bekräfta installationsinställningarna.

 8. Installationsförloppet visas på sidan Installationsförlopp.

 9. Kontrollera att installationen har slutförts på sidan Installationsresultat och klicka sedan på Stäng.


Innehåll