Med Webbanslutning till fjärrskrivbord kan en användare ansluta till skrivbordet på en fjärrdator från webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Om du ska ansluta till en fjärrdator måste följande villkor vara sanna:

 • Fjärrdatorn måste vara konfigurerad så att fjärrskrivbordsanslutningar tillåts.

 • Användaren måste vara medlem i gruppen Användare av fjärrskrivbord på fjärrdatorn.

En användare kan använda Webbanslutning till fjärrskrivbord genom att klicka på fliken Fjärrskrivbord på sidan för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Som administratör kan du konfigurera om fliken Fjärrskrivbord är tillgänglig för användare. Du kan också konfigurera inställningar, t.ex. vilken server för Fjärrskrivbordsgateway som ska användas, och alternativ för standardenhet och omdirigering av resurser.

Om proceduren ska kunna slutföras krävs minst medlemskap i den lokala gruppen Administratörer eller motsvarande. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här konfigurerar du beteende för webbanslutning för fjärrskrivbord:
 1. Starta IIS-hanteraren (Internet Information Services) på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Gör detta genom att klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan klicka på Internet Information Services (IIS) Manager.

 2. Expandera servernamnet i det vänstra fönstret, expandera Platser, Standardwebbplats och RDWeb och klicka sedan på Sidor.

 3. Dubbelklicka på Programinställningar under ASP.NET i fönsterrutan i mitten.

 4. Ändra värdena i fönstret Programinställningar om du vill ändra inställningarna för Webbanslutning till fjärrskrivbord.

  • Om du vill konfigurera en standardserver för Fjärrskrivbordsgateway dubbelklickar du på TSGateway-standard, anger det fullständiga domännamnet för servern i rutan Värde (t.ex. server1.contoso.com) och klickar på OK.

  • Om du vill använda autentiseringsmetoden Fjärrskrivbordsgateway dubbelklickar du på GatewayCredentialsSource, skriver siffran som motsvarar den autentiseringsmetod som du vill använda i rutan Värde och klickar på OK. De möjliga värdena är:

   0 = Fråga efter lösenord (NTLM)

   1 = Smartkort

   4 = Låt användaren välja senare

  • Om du vill ange om fliken Fjärrskrivbord ska visas eller inte på webbsidan för Webbåtkomst till fjärrskrivbord dubbelklickar du på Visa skrivbord. Skriv in sant i rutan Värde om du vill visa fliken Fjärrskrivbord eller falskt om du vill dölja fliken Fjärrskrivbord. Klicka på OK när du är klar.

  • Om du vill ange inställningar för standardenhet och omdirigering av resurser dubbelklickar du på den inställning som du vill ändra (Urklipp, xDiskOmdirigering, xPnPOmdirigering, xPortOmdirigering eller xSkrivarOmdirigering). Skriv in sant i rutan Värde om du vill aktivera omdirigeringsinställningen som standard eller falskt om du vill inaktivera omdirigeringsinställningen som standard och klicka sedan på OK.

 5. Stäng IIS-hanteraren när du är klar.

  Ändringarna bör implementeras direkt på webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Om webbsidan är öppen uppdaterar du den, så visas ändringarna.

OBS

Du kan också konfigurera de här inställningarna genom att ändra filen %windir%\Web\RDWeb\Pages\Web.config i ett textredigeringsprogram, t.ex. Anteckningar.

Ytterligare referenser


Innehåll