För att ge användarna åtkomst till RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning måste du konfigurera Webbåtkomst till fjärrskrivbord att ange källan som tillhandahåller de RemoteApp-program och virtuella skrivbord som visas för användarna. Du kan konfigurera Webbåtkomst till fjärrskrivbord att använda något av följande:

 • En server för Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord

 • RemoteApp-källa

En server för Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord ger användare åtkomst till virtuella skrivbord på servrar för Värdservrar för virtualisering av fjärrskrivbord och RemoteApp-program på servrar för Värdserver för fjärrskrivbordssession (RD Session Host). Konfigurera servern för Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord med verktyget Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord. Mer information finns i hjälpen för Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord i Windows Server 2008 R2. Mer information om RemoteApp och Skrivbordsanslutning finns på sidan Fjärrskrivbordstjänster på Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143108).

En RemoteApp-källa är en enskild server för RD-sessionsvärd eller en servergrupp med identiskt konfigurerade servrar för RD-sessionsvärd som RemoteApp-program har konfigurerats på. Du kan ange en RemoteApp-källa eller flera. Använd RemoteApp-hanteraren när du konfigurerar RemoteApp-program på en server för RD-sessionsvärd. Mer information finns i RemoteApp-hanteraren.

Du måste logga in med det lokala administratörskontot på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord eller med ett konto som är medlem i administratörsgruppen för TS webbåtkomst på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord för att kunna slutföra den här proceduren. Studera närmare information om hur du använder lämpliga konton och gruppmedlemskap på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Så här anger du källan för RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar
 1. Anslut till webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Du kan ansluta på två sätt:

  • Klicka på Start, peka på Administrationsverktyg och sedan på Fjärrskrivbordstjänster på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord och klicka på Konfiguration av Webbåtkomst för fjärrskrivbord.

  • Anslut till webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord med hjälp av Internet Explorer. Som standard finns webbplatsen på följande adress, där server_name är det fullständiga domännamnet för servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord:

   https://server_name/rdweb

 2. Logga in på webbplatsen med det lokala administratörskontot på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord eller med ett konto som är medlem i administratörsgruppen för TS webbåtkomst på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

 3. Klicka på Konfiguration i namnlisten.

  OBS

  Om du öppnar webbplatsen för Webbåtkomst till fjärrskrivbord med hjälp av alternativet Konfiguration av Webbåtkomst för fjärrskrivbord visas sidan Konfiguration automatiskt.

 4. Välj Server för anslutningsutjämning för fjärrskrivbord eller En eller flera RemoteApp-källor.

  Om du väljer En server för anslutningsutjämning för fjärrskrivbord i rutan Källnamn anger du NetBIOS-namnet eller det fullständiga domännamnet för Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord.

  Om du väljer En eller flera RemoteApp-källor i rutan Källnamn anger du NetBIOS-namnet eller det fullständiga domännamnet för RemoteApp-källa. Om du använder en servergrupp för RD-sessionsvärd som RemoteApp-källa anger du DNS-namnet för servergruppen. Om du inte anger en RemoteApp-källa utan flera, avgränsar du namnen med semikolon.

 5. Spara ändringarna genom att klicka på OK.

Om du väljer En eller flera RemoteApp-källor måste du även ange ett anslutningsnamn och ett anslutnings-ID. Anslutningsnamnet används för att identifiera den RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutning som tillhandahålls via servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord. Du anger anslutningsnamnet och anslutnings-ID:t genom att öppna filen %windir%\Web\RDWeb\App_Data\RDWebAccess.config i en textredigerare, t.ex. Anteckningar, på servern för Webbåtkomst till fjärrskrivbord.

Om du väljer En server för anslutningsutjämning för fjärrskrivbord måste du ange anslutningsnamnet och anslutnings-ID:t med verktyget Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord på servern för Anslutningsutjämning för fjärrskrivbord. Mer information finns i hjälpen för Anslutningshanteraren för fjärrskrivbord i Windows Server 2008 R2.


Innehåll