I RemoteApp-hanteraren kan du ändra befintliga RemoteApp-program eller ta bort program från listan RemoteApp-program. Du kan också importera eller exportera listan med RemoteApp-program och de globala distributionsinställningarna till eller från en annan server för RD-sessionsvärd.

Ytterligare referenser


Innehåll