Domyślnie po zainstalowaniu usługi roli Host sesji usług pulpitu zdalnego połączenia zdalne są włączone. Za pomocą poniższej procedury można dodać użytkowników i grupy wymagające dostępu do serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego oraz sprawdzić lub zmienić ustawienia połączenia zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby sprawdzić ustawienia połączenia zdalnego
 1. Na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego uruchom narzędzie System. Aby uruchomić narzędzie System, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie control system, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. W obszarze Zadania kliknij łącze Ustawienia zdalne.

 3. W oknie dialogowym Właściwości systemu na karcie Zdalny kliknij jedną z następujących opcji (zależnie od środowiska):

  • Zezwalaj na połączenia z komputerów z dowolną wersją Pulpitu zdalnego (mniej bezpieczne)

  • Zezwalaj na połączenia tylko z komputerów, na których Pulpit zdalny jest uruchomiony z uwierzytelnianiem na poziomie sieci (bardziej bezpieczne)

  Aby uzyskać więcej informacji o tych dwóch opcjach, na karcie Zdalny kliknij łącze Pozwól mi wybrać.

 4. Aby dodać użytkowników i grupy wymagające dostępu do serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego za pomocą Pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Wybierz użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Dodawani użytkownicy i grupy znajdą się w grupie Użytkownicy pulpitu zdalnego.

  Uwaga

  Członkowie lokalnej grupy Administratorzy mogą nawiązywać połączenie niezależnie od tego, czy znajdują się na liście.

Dodatkowe informacje


Spis treści