RD Connection Broker-omleidingsmodussen

RD Connection Broker kan omleiding van IP-adressen of omleiding van routeringstokens gebruiken om een client om te leiden naar de Extern bureaublad-sessiehost-server waarop zich de sessie van deze client bevindt. Wanneer u in het hulpprogramma Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie RD Connection Broker-instellingen configureert, kunt u de modus voor het omleiden van de client kiezen.

Omleiding van IP-adressen

Een Extern bureaublad-sessiehost-server maakt standaard gebruik van omleiding van IP-adressen. Dit betekent dat als een client gegevens opvraagt bij RD Connection Broker, deze wordt omgeleid naar zijn bestaande sessie met behulp van het IP-adres van de server waarop deze sessie zich bevindt. Deze omleidingsmethode kan alleen worden gebruikt als clientcomputers rechtstreeks met hun IP-adres verbinding kunnen maken met Extern bureaublad-sessiehost-servers in de farm. Als clients rechtstreeks verbinding kunnen maken met de Extern bureaublad-sessiehost-servers, wordt u aangeraden dit standaardgedrag te accepteren. U moet omleiding van IP-adressen gebruiken als u bijvoorbeeld een van de volgende taakverdelingsoplossingen gebruikt:

  • De taakverdelingsfunctie van RD Connection Broker met DNS round robin

  • Netwerktaakverdeling

  • Een hardwarematige taakverdelingsvoorziening (load balancer) die geen routeringstokens van RD Connection Broker ondersteunt

Omleiding van routeringstoken RD Connection Broker

U kunt een Extern bureaublad-sessiehost-server zodanig configureren dat deze de functie voor omleiding van routeringstokens van RD Connection Broker gebruikt in plaats van de omleiding van IP-adressen. Gebruik deze modus echter alleen wanneer uw oplossing voor netwerktaakverdeling het gebruik van routeringstokens van RD Connection Broker ondersteunt.

Als u een Extern bureaublad-sessiehost-server zodanig configureert dat deze routeringstokens van RD Connection Broker gebruikt voor het omleiden van clients, wordt het IP-adres van de Extern bureaublad-sessiehost-server niet naar de client verzonden. In plaats daarvan wordt het IP-adres ingebed in een token. Wanneer een client opnieuw verbinding maakt met de taakverdelingsvoorziening, wordt het routeringstoken gebruikt om de client om te leiden naar zijn bestaande sessie op de juiste Extern bureaublad-sessiehost-server in de farm.

Als u overschakelt naar de omleidingsmodus waarin wordt gewerkt met tokens, kunt u slechts één IP-adres selecteren om opnieuw verbinding te maken. Het adres dat u opgeeft, moet voldoen aan de volgende twee vereisten:

  • Het moet het IP-adres zijn van de netwerkadapter die is verbonden met de taakverdelingsvoorziening.

  • Het moet het adres zijn dat is geconfigureerd in de taakverdelingsvoorziening als het IP-adres voor de Extern bureaublad-sessiehost-server.

Opmerking

Selecteer alleen een IPv6-adres als uw taakverdelingsoplossing het gebruik van IPv6 ondersteunt.

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave