Een Extern bureaublad-sessiehost-server moet contact kunnen maken met een Extern bureaublad-licentieserver voor het aanvragen van RDS CAL's (licenties voor clienttoegang voor Extern bureaublad-services) voor gebruikers of computerapparaten die verbinding maken met de Extern bureaublad-sessiehost-server.

In Windows Server 2008 R2 moet u een licentieserver opgeven voor de Extern bureaublad-sessiehost-server die u wilt gebruiken. Automatische detectie van licentieservers wordt niet langer ondersteund voor Extern bureaublad-sessiehost-servers met Windows Server 2008 R2.

Gebruik de volgende procedure om een licentieserver op te geven die door de Extern bureaublad-sessiehost-server moet worden gebruikt.

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u op de Extern bureaublad-sessiehostserver die u wilt configureren, minimaal lid bent van de lokale groep Administrators of over gelijkwaardige rechten beschikt. Bekijk de details over het gebruik van de juiste accounts en groeplidmaatschappen op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Licentieserver opgeven voor de extern bureaublad-sessiehostserver die u wilt gebruiken
  1. Open Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie op de Extern bureaublad-sessiehostserver. Als u Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie wilt openen, klikt u op Start, wijst u Systeembeheer en vervolgens Extern bureaublad-services aan en klikt u daarna op Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

  2. Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, controleert u of de gewenste actie wordt weergegeven en klikt vervolgens u op Ja.

  3. Dubbelklik op Extern bureaublad-licentieservers onder Licentieverlening, in de sectie Instellingen bewerken.

  4. Klik op Toevoegen.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Licentieserver toevoegen een licentieserver in de lijst met bekende licentieservers en klik op Toevoegen. Als de gewenste licentieserver niet in de lijst voorkomt, typt u de naam of het IP-adres van de licentieserver die u wilt toevoegen in het vak Voer de naam of het IP-adres van de licentieserver in en klikt u op Toevoegen.

    U kunt meerdere licentieservers opgeven voor de Extern bureaublad-sessiehost-server die u wilt gebruiken. De Extern bureaublad-sessiehost-server neemt contact op met de licentieservers in de volgorde waarin deze worden weergegeven in het vak Opgegeven licentieservers.

  6. Klik op OK om het dialoogvenster Licentieserver toevoegen te sluiten en klik vervolgens op OK om de wijzigingen in de licentie-instellingen op te slaan.

U kunt ook een licentieserver opgeven die door de Extern bureaublad-sessiehost-server moet worden gebruikt door de groepsbeleidsinstelling De opgegeven Extern bureaublad-licentieservers gebruiken toe te passen. Deze groepsbeleidsinstelling vindt u in Computerconfiguratie\Beleid\Beheersjablonen\Windows-onderdelen\Extern bureaublad-services\Extern bureaublad-sessiehost\Licentieverlening en kan worden geconfigureerd met de editor voor lokaal groepsbeleid of met de console Groepsbeleidsbeheer. De groepsbeleidsinstelling heeft voorrang boven de licentieservers die zijn geconfigureerd in Extern bureaublad-sessiehostconfiguratie.

Ga naar de technische naslaginformatie van Extern bureaublad-services (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134, mogelijk in het Engels) voor meer informatie over groepsbeleidsinstellingen voor Extern bureaublad-services.


Inhoudsopgave