Serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego musi mieć możliwość kontaktowania się z serwerem licencji usług pulpitu zdalnego w celu żądania licencji dostępu klienta usług pulpitu zdalnego (RDS CAL) dla użytkowników lub urządzeń komputerowych łączących się z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego.

W systemie Windows Server 2008 R2 należy określić serwer licencji używany przez serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego. Na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego z systemem Windows Server 2008 R2 nie jest już obsługiwane automatyczne odnajdowanie serwera licencji.

Poniższa procedura umożliwia określenie serwera licencji, który ma być używany przez serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby określić serwer licencji używany przez serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego
  1. Na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego otwórz konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

  2. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź chęć wyświetlenia akcji, a następnie kliknij przycisk Tak.

  3. W obszarze Licencjonowanie w sekcji Edytowanie ustawień kliknij dwukrotnie pozycję Serwery licencji usług pulpitu zdalnego.

  4. Kliknij przycisk Dodaj.

  5. W oknie dialogowym Dodawanie serwera licencji wybierz serwer licencji z listy znanych serwerów licencji, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Jeśli serwer licencji, który ma zostać dodany, nie jest wyświetlany na liście, w polu Nazwa lub adres IP serwera licencji wpisz jego nazwę lub adres IP, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

    Na potrzeby serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego można dodać więcej niż jeden serwer licencji. Serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego będzie się kontaktował z serwerami licencji w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w polu Określone serwery licencji.

  6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie serwera licencji, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany w ustawieniach licencjonowania.

Serwer licencji używany przez serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego można określić również przez zastosowanie ustawienia zasad grupy Użyj określonych serwerów licencji usług pulpitu zdalnego. To ustawienie zasad grupy znajduje się w folderze Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Licencjonowanie. Można je skonfigurować za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy lub Konsoli zarządzania zasadami grupy. Ustawienie zasad grupy ma pierwszeństwo przed serwerami licencji skonfigurowanymi za pomocą narzędzia Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień zasad grupy dotyczących Usług pulpitu zdalnego, zobacz dokumentację techniczną Usług pulpitu zdalnego (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści