Server Hostitel relací vzdálené plochy (hostitel relací VP) musí být schopen kontaktovat licenční server Vzdálené plochy, aby mohl zadávat žádosti o licence pro klientský přístup k Vzdálené ploše (VP CAL) pro uživatele nebo výpočetní zařízení připojující se k serveru Hostitel relací VP.

V systému Windows Server 2008 R2 je třeba zadat licenční server, který má být serverem Hostitel relací VP používán. Automatické zjišťování licenčního serveru již není servery Hostitel relací VP se systémem Windows Server 2008 R2 podporováno.

Licenční server, který má být serverem Hostitel relací VP používán, můžete zadat následujícím postupem.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators na hostitelském serveru relací VP, který chcete nakonfigurovat, nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Zadání licenčního serveru, který má být používán hostitelským serverem relací VP
  1. Na hostitelském serveru relací VP spusťte nástroj Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Chcete-li spustit nástroj Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Vzdálená plocha a potom klikněte na položku Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

  2. Jestliže se zobrazí dialogové okno Řízení uživatelských účtů, potvrďte nabízenou akci v případě, že ji žádáte, a potom klikněte na tlačítko Ano.

  3. V části Upravit nastavení v sekci Licencování dvakrát klikněte na položku Licenční servery Vzdálené plochy.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat.

  5. V dialogovém okně Přidat licenční server vyberte licenční server ze seznamu známých licenčních serverů a klikněte na tlačítko Přidat. Pokud licenční server, který chcete přidat, není v seznamu uveden, zadejte jeho název nebo IP adresu do pole Název nebo IP adresa licenčního serveru a klikněte na tlačítko Přidat.

    Můžete zadat více než jeden licenční server, který má být serverem Hostitel relací VP používán. Server Hostitel relací VP bude licenční servery kontaktovat v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu Zadané licenční servery.

  6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidat licenční server a dalším kliknutím na tlačítko OK uložte provedené změny nastavení licencování.

Licenční server, který má být používán serverem Hostitel relací VP, můžete zadat také pomocí nastavení zásad skupiny Použít určené licenční servery Vzdálené plochy. Toto nastavení zásad skupiny naleznete zde: Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Licencování. Lze je nakonfigurovat pomocí Editoru místních zásad skupiny nebo Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC). Nastavení zásad skupiny má přednost před licenčními servery nakonfigurovanými v nástroji Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

Další informace o nastavení zásad skupiny pro Vzdálenou plochu naleznete v technických odkazech pro Vzdálenou plochu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134 (Stránka může být v angličtině.)).


Obsah