Ve výchozím nastavení služba Vzdálená plocha vytvoří na serveru Hostitel relací VP samostatnou dočasnou složku pro každou aktivní relaci, kterou uživatel na serveru Hostitel relací VP udržuje. Tyto dočasné složky se vytvářejí na serveru Hostitel relací VP v podsložce Temp ve složce profilu uživatele a jsou pojmenovány podle identifikátoru relace. Tato dočasná složka se používá k ukládání jednotlivých dočasných souborů.

Jakmile se uživatel od relace odhlásí, je dočasná složka odstraněna, aby bylo uvolněno místo.

Dočasné složky na serveru Hostitel relací VP lze konfigurovat pomocí následujícího postupu.

Tento postup mohou provést pouze členové místní skupiny Administrators na hostitelském serveru relací VP, který chcete nakonfigurovat, nebo uživatelé s ekvivalentními oprávněními. Na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 zkontrolujte podrobnosti o používání příslušných účtů a členství ve skupině.

Postup konfigurace dočasných složek na hostitelském serveru relací VP
  1. Na hostitelském serveru relací VP spusťte nástroj Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy. Chcete-li spustit nástroj Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy, klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nástroje pro správu, přejděte na položku Vzdálená plocha a potom klikněte na položku Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

  2. V oblasti Upravit nastavení v části Obecné dvakrát klikněte na možnost Odstranit dočasné složky při ukončení relace nebo Použít pro každou relaci zvláštní dočasné složky.

  3. Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti zaškrtněte políčko Odstranit dočasné složky při ukončení relace a políčko Použít pro každou relaci zvláštní dočasné složky nebo jejich zaškrtnutí zrušte, podle toho, co je pro dané prostřední nejvhodnější, a klikněte na tlačítko OK.

    Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Použít pro každou relaci zvláštní dočasné složky, budou dočasné soubory uživatele pro všechny relace na serveru Hostitel relací VP uloženy ve společné složce Temp ve složce profilu uživatele na serveru Hostitel relací VP.

Dočasné složky na serveru Hostitel relací VP můžete také nakonfigurovat pomocí nastavení zásad skupiny Neodstraňovat dočasné složky při ukončení a Nepoužívat dočasné složky pro každou relaci. Tato nastavení zásad skupiny naleznete zde: Konfigurace počítače\Zásady\Šablony pro správu\Součásti systému Windows\Služba Vzdálená plocha\Hostitel relací vzdálené plochy\Dočasné složky. Lze je nakonfigurovat pomocí Editoru místních zásad skupiny nebo Konzoly pro správu zásad skupiny (GPMC). Nastavení zásad skupiny má přednost před nastavením nakonfigurovaným v nástroji Konfigurace hostitele relací vzdálené plochy.

Další informace o nastavení zásad skupiny pro Vzdálenou plochu naleznete v technických odkazech pro Vzdálenou plochu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134 (Stránka může být v angličtině.)).


Obsah