Domyślnie rola Usługi pulpitu zdalnego tworzy na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego osobny folder tymczasowy dla każdej aktywnej sesji użytkownika na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego. Folder tymczasowy jest tworzony na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego w folderze Temp, w folderze profilu użytkownika i nosi nazwę utworzoną na podstawie identyfikatora sesji. Folder tymczasowy służy do przechowywania poszczególnych plików tymczasowych.

Po wylogowaniu się użytkownika z sesji folder tymczasowy jest usuwany w celu odzyskania miejsca na dysku.

Poniżej przedstawiono procedurę konfigurowania folderów tymczasowych na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować foldery tymczasowe na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego
  1. Na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego otwórz konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

  2. W obszarze Edytowanie ustawień w polu Ogólne kliknij dwukrotnie opcję Usuń foldery tymczasowe przy zakończeniu lub Użyj folderów tymczasowych dla sesji.

  3. Na karcie Ogólne okna dialogowego Właściwości zaznacz pola wyboru Usuń foldery tymczasowe przy zakończeniu i Użyj folderów tymczasowych dla sesji albo lub usuń ich zaznaczenia (w zależności od używanego środowiska), a następnie kliknij przycisk OK.

    W przypadku wyczyszczenia pola wyboru Użyj folderów tymczasowych dla sesji pliki tymczasowe użytkownika dla wszystkich sesji na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego są przechowywane w typowym folderze tymczasowym w folderze profilu użytkownika na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Foldery tymczasowe na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego można również konfigurować, używając ustawień zasad grupy Nie usuwaj folderu temp przy zakończeniu i Nie używaj folderów tymczasowych w sesji. Te ustawienia zasad grupy znajdują się w folderze Konfiguracja komputera\Zasady\Szablony administracyjne\Składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\Host sesji usług pulpitu zdalnego\Foldery tymczasowe. Można je skonfigurować za pomocą Edytora lokalnych zasad grupy lub Konsoli zarządzania zasadami grupy. Ustawienie zasad grupy ma pierwszeństwo przed ustawieniem skonfigurowanym za pomocą narzędzia Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień zasad grupy dotyczących Usług pulpitu zdalnego, zobacz dokumentację techniczną Usług pulpitu zdalnego (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138134, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).


Spis treści