Jeśli istnieje wiele kontrolerów domeny, wszystkie szablony certyfikatów mogą nie być replikowane na wszystkich kontrolerach domeny, w tym na kontrolerach domeny tylko do odczytu.

Uwaga

Kontrolery domeny tylko do odczytu, które po raz pierwszy pojawiły się w systemie Windows Server 2008, to kontrolery domeny obsługujące kopię tylko do odczytu bazy danych domeny.

Można jednak pobierać lub modyfikować szablony certyfikatów z poziomu określonego kontrolera domeny do zapisu.

Minimalnym wymaganiem do wykonania tej procedury jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny, Administratorzy przedsiębiorstwa albo równoważnej dla tej domeny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Implementowanie administrowania opartego na rolach.

Aby uzyskać dostęp do szablonów certyfikatów w kontrolerze domeny do zapisu
  1. Otwórz przystawkę Szablony certyfikatów.

  2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy gałąź Szablony certyfikatów, a następnie kliknij polecenie Połącz z innym kontrolerem domeny do zapisu.

  3. Sprawdź nazwę domeny, a następnie kliknij przycisk OK.