Använd den här dialogrutan för att ange datorer efter IP-adress. Du kan använda antingen IPv4- eller IPv6-adresser (Internet Protocol version 4 eller 6). Du kan också ange ett helt undernät.

Så här öppnar du den här dialogrutan
  • När du skapar en brandväggsregel med hjälp av guiden för ny brandväggsregel markerar du Följande IP-adresser på sidan Omfång och klickar sedan på Lägg till.

  • När du ändrar en befintlig brandväggsregel markerar du Följande IP-adresser på sidan Omfång och klickar sedan på Lägg till.

  • När du skapar en anslutningssäkerhetsregel med hjälp av guiden Anslutningssäkerhetsregel markerar du Följande IP-adresser på sidan Slutpunkter och klickar sedan på Lägg till.

  • När du ändrar en befintlig anslutningssäkerhetsregel markerar du Följande IP-adresser på sidan Datorer och klickar sedan på Lägg till.

Denna IP-adress eller detta undernät

Du kan ange en enstaka IP-adress eller ett undernät för antingen IPv4- eller IPv6-adresser. Om du vill ange ett undernät skriver du in IP-adressen med en syntax som den följande:

192.168.1.0/24

Siffran följt av snedstreck (/) står för antalet bitar i undernätsmasken. Det går att använda 32 bitar. I det här exemplet betyder 24 att de första tre oktetterna är undernätsadressen och den sista oktetten är värd-ID:t inom undernätet. Bitarna som representerar värd-ID:t måste vara 0. Exemplet motsvarar undernätsmasken 255.255.255.0.

Använd samma syntax för en IPv6-adress. Siffran efter snedstrecket står för antalet bitar i undernätsmasken. Det går att använda 128 bitar. Bitarna som representerar värd-ID:t måste vara 0. Exempel:

2001:8e6c:6456:1c99::/64

Detta IP-adressintervall

Ange två IP-adresser. Adressen med det lägre talet måste stå före adressen med det högre talet i intervallet. Intervallet innehåller alla IP-adresser mellan den första och den sista IP-adressen. De två slutpunkterna för intervallet måste använda samma IP-version, antingen IPv4 eller IPv6.

Fördefinierad datoruppsättning

Du kan välja någon av följande grupper av fördefinierade datorer:

  • Standard-gateway. Den IP-adress som för närvarande har angetts som standard-gateway för den lokala datorn används.

  • WINS-servrar. IP-adresserna för de datorer som för närvarande är konfigurerade för att tillhandahålla WINS-tjänster till den lokala datorn används.

  • DHCP-servrar. IP-adresserna för de datorer som för närvarande är konfigurerade för att tillhandahålla DHCP-tjänster till den lokala datorn används.

  • DNS-servrar. IP-adresserna för de datorer som för närvarande är konfigurerade för att tillhandahålla DNS-tjänster till den lokala datorn används.

  • Lokalt undernät. IP-adressen och undernätsmasken för den lokala datorn används för att dynamiskt fastställa adresser som ingår i datorns lokala undernät.

Se även


Innehåll