Använd den här dialogrutan om du vill ange vilka gränssnittstyper den här regeln används på. Du kan ange det lokala nätverket (dvs. fasta nätverkskort), trådlösa nätverkskort, fjärranslutningar eller alla typer av nätverksanslutningar.

Så här öppnar du den här dialogrutan
  1. Dubbelklicka på den brandväggsregel du vill ändra i MMC-snapin-modulen Windows-brandväggen med avancerad säkerhet och klicka sedan på fliken Avancerat.

  2. Klicka på Anpassa under Gränssnittstyper.

Alla gränssnittstyper

Regeln gäller för all kommunikation genom någon av de nätverksanslutningar som du har konfigurerat på datorn.

Följande gränssnittstyper

Regeln används på kommunikation som skickas endast via de typer av nätverksanslutningar som markerats i rutan. Du kan välja en typ eller en kombination av typer.

Lokalt nätverk

Regeln gäller endast för kommunikation som sker via fasta LAN-anslutningar (lokala nätverk) som du har konfigurerat på datorn.

Fjärråtkomst

Regeln gäller endast för kommunikation som sker via fjärråtkomst, till exempel en VPN- eller fjärranslutning som du har konfigurerat på datorn.

Trådlöst

Regeln gäller endast för kommunikation som sker via någon av de trådlösa nätverksadaptrar som du har konfigurerat på datorn.

Se även


Innehåll