Använd den här fliken i dialogrutan Egenskaper för anslutningssäkerhetsregel om du vill ange vilka krav och protokoll för autentisering som används för att skydda nätverkstrafik som matchar den här regeln.

Så här öppnar du den här fliken
  1. Klicka på Anslutningssäkerhetsregler i MMC-snapin-modulen Windows-brandväggen med avancerad säkerhet.

  2. Högerklicka på den regel som du vill ändra och klicka på Egenskaper.

  3. Klicka på fliken Autentisering.

Krav

Välj något av följande alternativ under Autentiseringsläge när du vill ange om autentisering av nätverkstrafik krävs eller begärs.

Alternativ Beskrivning

Autentisera inte

Välj det här alternativet om du vill att regeln ska vara en undantagsregel för autentisering. Nätverkstrafik som matchar den här regeln autentiseras inte med IPsec (Internet Protocol security) på den här datorn. Alternativet kan också användas för tunnellägesregler som skapas med hjälp av alternativen Anpassad konfiguration eller Klient-till-gateway.

Begär inkommande och utgående

Anslutningar autentiseras om det går, men anslutningarna tillåts om autentiseringen misslyckas.

Kräv inkommande och begär utgående

Alla inkommande nätverksanslutningar måste autentiseras. Annars misslyckas de. Utgående anslutningar autentiseras om det går, men tillåts om autentiseringen misslyckas.

Kräv inkommande och utgående

Endast anslutningar som autentiseras tillåts.

Kräv inkommande och rensa utgående

Alla inkommande nätverksanslutningar måste autentiseras. Annars misslyckas de. Utgående anslutningar autentiseras inte.

SäkerhetsOBS

Vi rekommenderar att du endast använder den här inställningen när det krävs för en IPsec-gateway som måste kunna initiera kommunikation med datorer som inte kan använda IPsec på Internet.

Metod

Använd de här inställningarna när du vill konfigurera den autentiseringstyp som används av den här anslutningssäkerhetsregeln.

Mer information om autentiseringsmetoder finns i IPsec-algoritmer och metoder som stöds i Windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=129230).

Om du väljer Avancerat måste du klicka på Anpassa och lägga till autentiseringsmetoderna med hjälp av dialogrutan Anpassa avancerade autentiseringsmetoder.

Ytterligare referenser


Innehåll