Aktivera och inaktivera en tvingande EAP-klient

Aktivera och inaktivera en tvingande EAP-klient i Windows-gränssnittet
 1. Öppna NAP-klientkonfigurationskonsolen genom att klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Kör. Skriv NAPCLCFG.MSC och klicka sedan OK.

 2. Klicka på Tvingande klienter.

 3. Högerklicka på Karantängarant för EAP och klicka sedan på Aktivera eller Inaktivera.

Ytterligare hänsyn

 • Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna utföra den här proceduren, eller ha delegerats motsvarande behörighet. Om datorn ingår i en domän, kan bara medlemmar i gruppen Domänadministratörer utföra den här proceduren. Det säkraste sättet att utföra den här proceduren är med hjälp av funktionen Kör som.

Aktivera och inaktivera en tvingande EAP-klient på en kommandorad
 1. Öppna kommandotolken genom att först klicka på Start, sedan på Alla program, därefter på Tillbehör och sedan på Kommandotolken.

 2. Gör något av följande när du vill aktivera eller inaktivera en tvingande EAP-klient:

  1. Skriv följande om du vill aktivera en tvingande EAP-klient: netsh nap client set enforcement ID = 79623 ADMIN = "ENABLE"

  2. Skriv följande om du vill inaktivera en tvingande EAP-klient: netsh nap client set enforcement ID = 79623 ADMIN = "DISABLE"

Ytterligare överväganden

 • Du måste vara medlem i gruppen Administratörer på den lokala datorn för att kunna utföra den här proceduren, eller ha delegerats motsvarande behörighet. Om datorn ingår i en domän, kan bara medlemmar i gruppen Domänadministratörer utföra den här proceduren. Det säkraste sättet att utföra den här proceduren är med hjälp av funktionen Kör som.

Ytterligare referenser


Innehåll