Principer för anslutningsbegäran använder villkor och inställningar när begäranden om nätverksåtkomst verifieras och de styr också var autentiseringen utförs. Det krävs en princip för anslutningsbegäran för varje tvingande NAP-metod (Network Access Protection) som distribueras. När du väljer en nätverksanslutningsmetod med guiden för NAP-konfiguration konfigureras principer för anslutningsbegäran automatiskt med de autentiseringsinställningar som krävs.

Ytterligare referenser


Innehåll