Bağlantı Yöneticisi, kullanıcı bağlantı profilinizi çalıştırdığında görüntülenecek varsayılan bir grafik ve simge grubu içerir. CMAK sihirbazının Özel Oturum Açma Bit Eşlemi Görüntüleyin, Özel Bir Telefon Rehberi Bit Eşlemi Görüntüleyin ve Özel Simgeleri Görüntüleyin sayfalarında farklı grafik ve simgeleri belirtebilirsiniz.

Özel oturum açma bit eşlemleri ve özel telefon rehberi bit eşlemleri

Ayar Açıklama

Varsayılan grafik

Bağlantı Yöneticisi'nin bu bağlantı profili için varsayılan bit eşlemini görüntüleyeceğini belirtir.

Özel grafik

Bu bağlantı profili için kullanılan bit eşlemin yol ve dosya adını belirtir.

Özel simgeler için

AyarAçıklama

Varsayılan simgeler

Bağlantı Yöneticisi'nin bu bağlantı profili için varsayılan üç varsayılan simge görüntüleyeceğini belirtir.

Özel simgeler

Bu bağlantı profili için kullanılan iki farklı boyuttaki simgenin yol ve dosya adını belirtir.

Bağlantı profiliniz için özel grafikler oluşturma ve yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Web sitesinde bkz. Özel Grafikler Ekleme (sayfa İngilizce olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80966) ve Özel Simgeler Ekleme (sayfa İngilizce olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142059).

Ek başvurular


İçindekiler