Verbindingsbeheer bevat een standaardverzameling afbeeldingen en pictogrammen die worden weergegeven wanneer de gebruiker uw verbindingsprofiel uitvoert. U kunt alternatieve afbeeldingen en pictogrammen opgeven op de pagina's Een aangepaste afbeelding voor de aanmeldingsprocedure weergeven, Een aangepaste afbeelding voor de telefoonlijst weergeven en Aangepaste pictogrammen weergeven van de CMAK-wizard.

Voor aangepaste afbeeldingen voor de aanmeldingsprocedure en de telefoonlijst

Instelling Beschrijving

De standaardafbeelding

Als u deze optie selecteert, wordt in Verbindingsbeheer de standaardafbeelding voor dit verbindingsprofiel weergegeven.

Andere afbeelding

Hier geeft u het pad en de bestandsnaam van een afbeelding voor dit verbindingsprofiel op.

Voor aangepaste pictogrammen

InstellingOmschrijving

De standaardpictogrammen

Als u deze optie selecteert, worden in Verbindingsbeheer de drie standaardpictogrammen voor dit verbindingsprofiel weergegeven.

Aangepaste pictogrammen

Hier geeft u het pad en de bestandsnaam van twee pictogrammen met verschillende grootte voor dit verbindingsprofiel op.

Zie Aangepaste afbeeldingen opnemen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80966) en Aangepaste pictogrammen opnemen (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=142059) op de Microsoft-website voor meer informatie over het maken en configureren van aangepaste afbeeldingen voor het verbindingsprofiel (pagina is mogelijk Engelstalig).

Aanvullende naslaginformatie


Inhoudsopgave