İstemci yönlendirme tablolarını, ağ trafiğinizi ve güvenliğinizi daha iyi yönetmek için bir bağlantı profilinde belirtilen ayarlara göre değiştirmek isterseniz bu sayfayı kullanın. Bağlantı profiline bir yönlendirme tablosu güncelleştirme dosyası ekleyebilir, güncelleştirmeler için denetlenen sunucuya ait bir URL verebilir ya da ikisini birden yapabilirsiniz.

AyarAçıklama

Yönlendirme tablolarını değiştirme

Bu bağlantı profili kullanıldığında istemci yönlendirme tablolarının değiştirilmeyeceğini belirtir. İstemci bilgisayarın hem özgün ağ kümesine, hem de bu bağlantı profiliyle sağlanan uzak ağa erişimi var. Uzak ağa bağlı yönlendiriciler aracılığıyla kullanılabilen diğer tüm ağlara ancak, istemcinin varsayılan ağ geçidi uzak erişim sunucusu olarak değiştirilirse erişilebilir. Varsayılan ağ geçidini değiştirmek için, sihirbazın VPN Girdisi Ekle/Düzenle ve Çevirmeli Ağ Girdisi Ekle/Düzenle sayfalarındaki IPv4 ve IPv6 sekmelerine bakın.

Yönlendirme tablosu güncelleştirmesi tanımla

Yönlendirme tablolarının, sonraki iki seçenekte tanımlandığı gibi, bağlantı işlemi süresince güncelleştirileceğini belirtir.

Eklenecek yönlendirme dosyası

Bağlantı profiline derlenen bir yönlendirme tablosu güncelleştirme dosyasını ve bu dosyanın bağlantı profiliyle birlikte istemci bilgisayarlara yükleneceğini belirtir.

Yönlendirme dosyası URL'si

Yönlendirme tablosu güncelleştirme dosyasının, belirtilen URL'deki bir Web sunucusunda barındırıldığını belirtir. Dosya otomatik olarak karşıdan yüklenir ve profil başarıyla bağlandığında uygulanır.

Bu URL kullanılamıyorsa, istemcinin bağlantısını kes

Seçildiğinde, yönlendirme tablosu güncelleştirme dosyası karşıdan yüklenemezse bağlantının başarısız olacağını belirtir.

Yönlendirme tablosu güncelleştirme dosyasının oluşturulma şekli hakkında daha fazla bilgi için, Microsoft Web sitesinde bkz. Yönlendirme Tablosu Güncelleştirmelerini Dahil Etme (sayfa İngilizce olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80963).

Ek başvurular


İçindekiler