Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να τροποποιήσετε τους πίνακες δρομολόγησης του υπολογιστή-πελάτη σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που καθορίζονται σε ένα προφίλ σύνδεσης, για καλύτερη διαχείρισης της κυκλοφορίας και της ασφάλειας του δικτύου σας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα αρχείο ενημέρωσης του πίνακα δρομολόγησης στο προφίλ σύνδεσης, να παρέχετε διεύθυνση URL στο διακομιστή που ελέγχεται για ενημερώσεις ή και τα δύο.

ΡυθμίσειςΠεριγραφή

Μην αλλάξετε τους πίνακες δρομολόγησης

Καθορίζει ότι οι πίνακες δρομολόγησης του υπολογιστή-πελάτη δεν αλλάζουν όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προφίλ σύνδεσης. Ο υπολογιστής-πελάτης έχει πρόσβαση και στο αρχικό σύνολο δικτύων και στο απομακρυσμένο δίκτυο που παρέχεται από αυτό το προφίλ σύνδεσης. Τυχόν πρόσθετα δίκτυα διαθέσιμα μέσω δρομολογητών συνδεδεμένων στο απομακρυσμένο δίκτυο είναι προσβάσιμα μόνο εάν η προεπιλεγμένη πύλη για τον υπολογιστής-πελάτη αλλάζει στο διακομιστή απομακρυσμένης σύνδεσης. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη πύλη, δείτε τις καρτέλες IPv4 και IPv6στις σελίδες Προσθήκη/Επεξεργασία καταχώρισης VPN και Προσθήκη/Επεξεργασία καταχώρισης κλήσης μέσω τηλεφώνου του οδηγού.

Ορισμός ενημέρωσης πίνακα δρομολόγησης

Καθορίζει ότι οι πίνακες δρομολόγησης ενημερώνονται κατά τη διαδικασία σύνδεσης, όπως ορίζεται από τις επόμενες δύο επιλογές.

Αρχείο δρομολόγησης για συμπερίληψη

Καθορίζει ένα αρχείο ενημέρωσης πίνακα δρομολόγησης που μεταγλωττίζεται στο προφίλ σύνδεσης και εγκαθίσταται στους υπολογιστές-πελάτες με το προφίλ σύνδεσης.

URL σε αρχείο δρομολόγησης

Καθορίζει ότι το αρχείο ενημέρωσης του πίνακα δρομολόγησης φιλοξενείται σε διακομιστή Web σε καθορισμένο URL. Γίνεται αυτόματη λήψη του αρχείου και εφαρμόζεται κάθε φορά που συνδέεται με επιτυχία το προφίλ.

Εάν αυτή η διεύθυνση URL δεν είναι διαθέσιμη, αποσυνδέστε τον υπολογιστή-πελάτη

Εάν επιλεγεί, καθορίζει ότι η σύνδεση αποτυγχάνει εάν το αρχείο ενημέρωσης του πίνακα δρομολόγησης δεν είναι δυνατό να ληφθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής του αρχείου ενημέρωσης του πίνακα δρομολόγησης, ανατρέξτε στο θέμα Including Routing Table Updates (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=80963) στην τοποθεσία της Microsoft στο Web (ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων