Οι χρήστες πρέπει να έχουν εγκατεστημένη τη διαχείριση σύνδεσης 1.4 στους υπολογιστές τους για να εκτελέσουν προφίλ σύνδεσης που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση σύνδεσης 1.4. Εάν οι χρήστες σας δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει τη Διαχείριση σύνδεσης 1.4, πρέπει να συμπεριλάβετε το λογισμικό στο προφίλ υπηρεσίας. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να καθορίσετε ότι αυτό το λογισμικό περιλαμβάνεται στο προφίλ υπηρεσίας που κατασκευάζεται, ώστε το λογισμικό να εγκαθίσταται όταν ο χρήστης κάνει εγκατάσταση του προφίλ υπηρεσίας.

Σημείωση

Αυτή η σελίδα εμφανίζεται μόνο όταν εκτελείται το CMAK σε έκδοση 32-bit των Windows όταν κάνετε την επιλογή Windows XP, Windows Server 2003 και Windows 2000 στη σελίδα Επιλογή του λειτουργικού συστήματος προορισμού του οδηγού. Όλες οι μεταγενέστερες εκδόσεις των Windows και όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις 64-bit των Windows, έχουν ήδη τη Διαχείριση σύνδεσης 1.4.

ΡυθμίσειςΠεριγραφή

Εγκατάσταση Διαχείριση σύνδεσης 1.4 με Προφίλ διαχείρισης σύνδεσης

Όταν είναι επιλεγμένο, καθορίζει ότι περιλαμβάνεται η έκδοση 1.4 του λογισμικού διαχείρισης σύνδεσης με το προφίλ και εγκαθίσταται στον υπολογιστή-πελάτη εάν έχει εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση της διαχείρισης σύνδεσης ή εάν η διαχείριση σύνδεσης δεν είναι εγκατεστημένη.

Εάν συμπεριλάβετε τη Διαχείριση σύνδεσης 1.4 στο προφίλ υπηρεσίας και ένας χρήστης ήδη έχει εγκατεστημένη παλαιότερη έκδοση της διαχείρισης σύνδεσης, γίνεται αυτόματα αναβάθμιση του λογισμικού κατά την εγκατάσταση. Η διαχείριση σύνδεσης δεν εγκαθίσταται εάν η τρέχουσα ή νεότερη έκδοση είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή του χρήστη. Για παράδειγμα, η διαχείριση σύνδεσης 1.4 είναι ένα στοιχείο του λειτουργικού συστήματος Windows Vista και δεν γίνεται εγκατάστασή του από αυτό το προφίλ σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Vista. Ωστόσο, το προφίλ σύνδεσης εγκαθίσταται, ακόμη και εάν το λογισμικό διαχείρισης σύνδεσης που περιλαμβάνεται στο προφίλ δεν απαιτείται.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων