מנהל החיבורים גירסה 1.4 חייב להיות מותקן במחשבי המשתמשים כדי להפעיל פרופיל חיבור שנוצר עבור מנהל החיבורים גירסה 1.4. אם מנהל החיבורים גירסה 1.4 אינו מותקן כבר במחשבי המשתמשים, עליך לכלול את התוכנה בפרופיל השירות. השתמש בעמוד זה כדי לציין שתוכנה זו כלולה בפרופיל השירות שנבנה, כך שהתוכנה תותקן כאשר המשתמש יתקין את פרופיל השירות.

הערה

עמוד זה מופיע רק בעת הפעלת CMAK בגירסת 32 סיביות של Windows בעת בחירת האפשרות Windows XP, ‏Windows Server 2003 ו- Windows 2000 בעמוד האשף בחירת מערכת ההפעלה המוגדרת כיעד. כל הגירסאות המתקדמות יותר של Windows, וכל גירסאות 64 הסיביות הנתמכות של Windows, כבר מכילות את מנהל החיבורים גירסה 1.4.

הגדרהתיאור

התקן את מנהל החיבורים גירסה 1.4 עם פרופיל מנהל החיבורים

בעת בחירתה, הגדרה זו מציינת שגירסה 1.4 של תוכנת מנהל החיבורים כלולה בפרופיל ומותקנת במחשב הלקוח אם מותקנת בו גירסה קודמת של מנהל החיבורים, או אם מנהל החיבורים אינו מותקן בשלב זה.

אם כללת את מנהל החיבורים גירסה 1.4 בפרופיל השירות ובמחשב המשתמש כבר מותקנת גירסה קודמת של מנהל החיבורים, התוכנה משודרגת באופן אוטומטי בזמן ההתקנה. מנהל החיבורים אינו מותקן אם כבר מותקנת גירסה נוכחית או חדשה יותר במחשב המשתמש. לדוגמה, מנהל החיבורים גירסה 1.4 הוא רכיב של מערכת ההפעלה Windows Vista, ולכן הוא אינו מותקן מפרופיל זה במחשבים שבהם פועלת מערכת Windows Vista. עם זאת, פרופיל החיבור מותקן גם אם תוכנת מנהל החיבורים הכלולה בפרופיל אינה דרושה.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים