Käyttäjillä on oltava asennettuna Yhteyksienhallinnan versio 1.4 tietokoneissaan, jotta he pystyvät suorittamaan Yhteyksienhallinnan versiolle 1.4 luodun yhteysprofiilin. Jos käyttäjilläsi ei jo ole asennettuna Yhteyksienhallinnan versiota 1.4, sinun on sisällytettävä ohjelmisto palveluprofiiliisi. Tämän sivun avulla voit määrittää, että tämä ohjelmisto sisältyy muodostettavaan palveluprofiiliin, jotta ohjelmisto asennetaan, kun käyttäjä asentaa palveluprofiilin.

Huomautus

Tämä sivu tulee näyttöön vain, kun suoritat CMAK:n 32-bittisessä Windows-versiossa, kun valitset ohjatun toiminnon Select Target Operating System -sivulla Windows XP, Windows Server 2003, and Windows 2000 -asetuksen. Kaikissa uudemmissa Windows-versioissa ja kaikissa tuetuissa 64-bittisissä Windows-versioissa on jo Yhteyksienhallinnan versio 1.4.

AsetusKuvaus

Install Connection Manager 1.4 with the Connection Manager Profile

Kun tämä on valittuna, määrittää, että Yhteyksienhallinnan versio 1.4 sisältyy profiiliin ja asennetaan asiakastietokoneeseen, jos siinä on asennettuna Yhteyksienhallinnan vanhempi versio tai jos Yhteyksienhallintaa ei ole asennettuna.

Jos sisällytät Yhteyksienhallinnan version 1.4 palveluprofiiliin ja käyttäjällä on jo asennettuna Yhteyksienhallinnan aiempi versio, ohjelmisto päivitetään automaattisesti asennuksen yhteydessä. Yhteyksienhallintaa ei asenneta, jos käyttäjän tietokoneessa on jo asennettuna nykyinen tai uudempi versio. Esimerkiksi Yhteyksienhallinnan versio 1.4 on Windows Vista -käyttöjärjestelmän osa, joten sitä ei asenneta tästä profiilista Windows Vista -tietokoneisiin. Yhteysprofiili kuitenkin asennetaan, vaikka profiiliin sisältyvää Yhteyksienhallinta-ohjelmistoa ei tarvittaisi.

Muita aiheita


Sisällys