Bu denetim listesinde yer alan aşağıdaki adımlarda bir Active Directory Rights Management Services (AD RMS) kümesiyle birlikte kimlik federasyonu desteği yapılandırmak için gereken görevler açıklanmıştır.

  1. AD RMS kümesini barındıracak Web sitesine güvenli yuva katmanı (SSL) sertifikası atayın.

  2. AD RMS kümesini yükleyin ve yapılandırın.

  3. AD RMS hizmet hesabına Yerel Güvenlik İlkesi'nde bulunan Güvenlik Denetimleri Oluşturma ayrıcalıkları verin. Bu ayrıcalık AD RMS hizmet hesabına, olaylar oluşturma ve Güvenlik günlüğüne yazma iznini verir.

  4. AD FS kaynak ortağında, AD RMS sertifika ve lisans ardışık düzenleri için talep kullanan bir uygulama oluşturun.

  5. Active Directory Rights Management Services konsolunu kullanarak AD RMS extranet kümesi URL'si yapılandırın.

  6. Sunucu Yöneticisi'ni kullanarak AD RMS Kimlik Federasyonu Desteği rol hizmetini ekleyin.

AD RMS ve AD FS kurulumu ile ilgili ayrıntılı yönergeler için, AD FS ile AD RMS Kimlik Federasyonu Adım Adım Kılavuzu'na (sayfa İngilizce olabilir) bakın (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72135).

İçindekiler