Parametre Ayrıntılar

Küme anahtarı parolasını değiştir

Bu seçeneği, yalnızca anahtar koruması yöntemi olarak AD RMS tarafından merkezi yönetim uygulanıyorsa, küme anahtarı parolasını sıfırlamak için kullanın. Küme anahtarı parolasını sıfırlarsanız, kümedeki her AD RMS sunucusunda küme anahtarı parolasını sıfırlamanız gerekir. Aksi takdirde, bu sunucular yapılandırma veritabanındaki sunucu anahtarının şifresini çözemez.

İçindekiler