Belirtilen arabirimle ilgili ek Yönlendirme Bilgisi Protokolü (RIP) yapılandırma seçeneklerini yapılandırmak için bu sekmeyi kullanın.

İletişim kutusu öğesiAçıklama

Düzenli bildiri aralığı

Düzenli RIP bildirileri arasında geçen saniye sayısı. Bir değer yazın veya okları tıklatarak yeni bir değer seçin. Varsayılan değer 30 saniyedir. Bu değeri, 15 saniye ile 86.400 saniye (24 saat) arasında ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, Genel sekmesinde Düzenli güncelleştirme modu'nu seçtiyseniz uygulanır.

Yolların kullanım süresi sona ermeden önce geçen süre

RIP aracılığıyla öğrenilen bir yolun ömrü (saniye cinsinden). Bir değer yazın veya okları tıklatarak yeni bir değer seçin. Varsayılan değer 180 saniyedir. Bu değeri, 15 saniye ile 259.200 saniye (72 saat) arasında ayarlayabilirsiniz. Yol, belirlenen süre içinde başka bir RIP bildirisiyle güncelleştirilmezse yolun kullanım süresi sona erer ve geçersiz bir yol olarak işaretlenir. Bu değerin Düzenli bildiri aralığı'na göre daha büyük olması gerekir; aksi taktirde yollar yenilenmeden kullanım süreleri sona erer. Bu seçenek yalnızca, Genel sekmesinde Düzenli güncelleştirme modu'nu seçtiyseniz uygulanır.

Yol kaldırılmadan önce geçen süre

RIP aracılığıyla öğrenilen ve süresi sona eren bir yolun, yönlendirme tablosundan kaldırılmasına kadar geçen süre (saniye cinsinden). Bir değer yazın veya okları tıklatarak yeni bir değer seçin. Varsayılan değer 120 saniyedir. Bu değeri, 15 saniye ile 259.200 saniye (72 saat) arasında ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, Genel sekmesinde Düzenli güncelleştirme modu'nu seçtiyseniz uygulanır.

Split-horizon algoritması işlemini etkinleştir

Bu seçeneğin belirlenmesi ağ üzerinde öğrenilen yolların, aynı ağ üzerinde gönderilen RIP bildirilerinde bildirilmeyeceğini belirtir. Bu seçenek seçili değilse ağ üzerinde öğrenilen yollar aynı ağ üzerinde bildirilir. Varsayılan olarak, split horizon etkinleştirilmiştir.

Poison-reverse algoritması işlemini etkinleştir

Bu seçeneğin belirlenmesi ağ üzerinde öğrenilen yolların, aynı ağ üzerinde gönderilen RIP bildirilerinde 16 ölçüsüyle (ulaşılamaz) bildirileceğini belirtir. Varsayılan olarak, poison reverse algoritması etkinleştirilmiştir. Poison-reverse seçeneği, yalnızca split horizon algoritması etkinleştirildikten sonra kullanılabilir.

Triggered updates algoritmasını etkinleştir

Bu seçeneğin belirlenmesi yeni yolların ve ölçü değişikliklerinin, yalnızca bu değişiklikleri içeren anında gerçekleşecek bir güncelleştirmeyi tetikleyeceğini belirtir. Buna tetiklenmiş güncelleştirme adı verilir. Tetiklenmiş güncelleştirmeler arasındaki en uzun süre, IPv4 –RIP – Özellikler Sayfası – Genel Sekmesi'nde Tetiklenmiş güncelleştirmeler arasındaki en kısa süre (saniye) öğesi için belirlediğiniz değere bağlıdır.

Durduğunda temizleme güncelleştirmeleri gönder

Bu seçeneğin belirlenmesi, RIP bu arabirim üzerinde duruyorsa, RIP'nin 15'lik ölçü ile işaretlenen tüm yollarla bildiri göndereceğini belirtir. Bu, komşu yönlendiricilerin yönlendirme tablolarını, duran yönlendirici üzerinden kullanılabilen yolların artık ulaşılamaz durumda olduğunu belirtecek şekilde hemen güncelleştirmelerini sağlar. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Alınan bildirilerde ana makine yollarını işle

Bu seçeneğin belirlenmesi alınan RIP bildirilerindeki ana bilgisayar yollarının kabul edileceğini belirtir. Varsayılan olarak, ana bilgisayar yolları yoksayılır.

Gönderilen bildirilere ana makine yollarını ekle

Bu seçeneğin belirlenmesi ana bilgisayar yollarının RIP bildirilerinde olduğunu belirtir. Varsayılan olarak, ana bilgisayar yolları eklenmez.

Alınan bildirilerde varsayılan yolları işle

Bu seçeneğin belirlenmesi alınan RIP bildirilerindeki varsayılan yolların kabul edileceğini belirtir. Varsayılan olarak, varsayılan yollar yoksayılır.

Gönderilen bildirilere varsayılan yolları ekle

Bu seçeneğin belirlenmesi varsayılan yolların RIP bildirilerinde olduğunu belirtir. Varsayılan olarak, varsayılan yollar eklenmez.

Alt ağ özetini devre dışı bırak

Bu seçeneğin belirlenmesi sınıf tabanlı ağ kimliğinin alt ağı olmayan bir ağda bildirildiğinde, alt ağ yollarının sınıf tabanlı ağ kimliği biçiminde özetlenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, alt ağ özeti devre dışı bırakılmıştır. Bu seçenek yalnızca, Genel sekmesindeki Giden paket protokolü, RIP sürüm 2 yayımı veya RIP sürüm 2 çoklu yayımı olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Ek başvurular


İçindekiler