ypcat

AD

ypcat - Bir NIS eşlemesindeki tüm anahtarların değerlerini yazdırmakta kullanılan Windows komut satırı yardımcı programı

ÖZET

ypcat [-k] [-t] [-h nisServer] [-d domain] mapname
ypcat -x

AÇIKLAMA

ypcat(1w) Windows komut satırı yardımcı programı, bir eşleme adı veya eşleme takma adı olabilen mapname tarafından belirtilen Ağ Bilgi Hizmeti (NIS) veritabanındaki tüm anahtarların değerlerini yazdırır.

ypcat komutu aşağıdaki seçenekleri ve bağımsız değişkenleri kabul eder:

Terim Açıklama

-k

Eşleme anahtarlarını görüntüler. Bu seçenek, değerleri boş olan veya anahtarın değerin parçası olmadığı eşlemelerde kullanışlıdır.

-t

Eşleme takma adı çevirisini önler.

-d domain

NIS etki alanını belirtir. Bu seçenek kullanılmazsa, NIS etki alanı olarak DEFAULT_NIS_DOMAIN ortam değişkenindeki etki alanı adı varsayılır.

-h nisServer

nisServer değişkeniyle temsil edilen sunucu adına bir istek gönderir. -h seçeneği, isteği -d seçeneğiyle belirtilen etki alanındaki diğer tüm NIS sunucularına yayınlar.

-x

Eşleme takma adı çeviri tablosunu görüntüler.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler