ypcat

NAMN

ypcat - Kommandoradsverktyg i Windows som skriver ut värden på alla nycklar i en NIS-mappning

SYNOPSIS

ypcat [-k] [-t] [-h nisServer] [-d domain] mapname
ypcat -x

BESKRIVNING

Kommandoradsverktyget ypcat(1w) i Windows skriver ut värden för alla nycklar från NIS-databasen (Network Information Service) som anges av mapname, som kan vara ett mappningsnamn eller ett mappningsalias.

Kommandot ypcat stöder följande alternativ och argument:

Term Definition

-k

Visar mappningsnycklar. Alternativet är särskilt användbart med mappningar där värdena är null eller där nyckeln inte tillhör värdet.

-t

Förhindrar översättning av mappningsalias.

-d domain

NIS-domänen. Om alternativet inte används antas det att NIS-domänen är den domän som namnges i miljövariabeln DEFAULT_NIS_DOMAIN.

-h nisServer

Skickar en begäran till servernamnet som representeras av variabeln nisServer. Alternativet -h skickar begäran till alla andra NIS-servrar i domänen som anges med alternativet -d, om inget servernamn anges.

-x

Visar översättningstabellen för mappningsaliaset.

Se även


Innehåll