Ange speciella värden för UNIX-lösenord

Du kan ange ett speciellt värde för en UNIX-användares lösenord, t.ex. NP (inget lösenord) eller * (ingen inloggning) utan att det påverkar användarens Windows-lösenord. Använd kommandot nismap om du vill ändra NIS-lösenordsposten (Network Information Service) för en viss användare, enligt nedan:

  • Ange inget lösenord (vanligtvis tomt) för lösenordet:

    nismap mod -e "username::uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

  • Ange * (ingen inloggning) för lösenordet:

    nismap mod -e "username:*:uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

  • Ange *LK* (låst) för lösenordet:

    nismap mod -e "username:*LK*:uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

Se även


Innehåll