Ustawianie specjalnych wartości haseł systemu UNIX

Dla hasła użytkownika systemu UNIX można ustawić specjalną wartość, na przykład BH (bez hasła) lub * (bez logowania), bez wpływania na hasło systemu Windows tego użytkownika. W tym celu należy za pomocą polecenia nismap zmienić wpis hasła sieciowej usługi informacyjnej (NIS) dla określonego użytkownika zgodnie z poniższym opisem:

  • Aby ustawić hasło na brak hasła (zwykle puste hasło):

    nismap mod -e "username::uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

  • Aby ustawić dla hasła wartość * (bez logowania):

    nismap mod -e "username:*:uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

  • Aby ustawić dla hasła wartość *ZBL* (zablokowane):

    nismap mod -e "username:*LK*:uid:gid:gecos:/home/username:/login_shell" -k username passwd

Zobacz też


Spis treści